Predtým, ako začnete zárabať jazdením, vyberte si platformu.

Hopin

pripravujeme.

Zober ma

pripravujeme.

Čo ak nemáte potrebné doklady?

Aké doklady potrebujem?

preukaz vodiča taxislužby, doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodiča.

Nestačí mi vodičský preukaz?

Nie, vodičský preukaz Vám nestačí, taktiež nepostačuje kvalifikačná karta vodiča pre skupiny C a D. Každý partner potrebuje preukaz vodiča vozidla taxislužby.

Čo všetko potrebujem doložiť k žiadosti o preukaz vodiča vozidla taxislužby?

Výpis z registra trestov

(nie starší ako 3 mesiace) - dokument nie je potrebné nutne dokladať - stačí, ak budete súhlasiť so zabezpečením výpisu z registra trestov zo strany úradu, ale pokiaľ tento dokument dodáte, bude všetko vyriešené rýchlejšie. Výpis dostanete na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

Výpis z evidenčnej karty vodiča

(nie starší ako 3 mesiace) - dokument nie je potrebné nutne dokladať - stačí, ak budete súhlasiť so zabezpečením výpisu z evidenčnej karty vodiča zo strany úradu, ale pokiaľ tento dokument dodáte, bude všetko vyriešené rýchlejšie. Výpis dostanete na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste Vášho trvalého bydliska.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča

(nie starší ako 3 mesiace), vystaví praktický lekár, stačí lekárovi nahlásiť, že potrebujete doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča.

Dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča

(nie starší ako 3 mesiace), vystaví dopravný psychológ,vystaví dopravný psychológ. Psychotesty, ktoré potrebujete absolvovať k získaniu preukazu vodiča vozidla taxislužby uhradíme za Vás. Stačí sa ozvať na e-mail info@emmr.sk a pošleme Vám adresu a poukaz na absolvovanie psychotestov ZDARMA.

Farebnú fotografiu

- rozmery 35 x 45 mm

Kópiu vodičského preukazu
Doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 50€ (841 - kód KIOSK)

Kde a kedy požiadať o preukaz? 

O preukaz vodiča taxislužby si môžete zažiadať na okresných úradoch sídla kraja (klientskych centrách) v kraji, v ktorom máte sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt.

Koľko stojí preukaz vodiča vozidla taxislužby?

Poplatok za vyhotovenie preukazu je 50€. Doklad, resp. kolok, získate v kiosku na klientskom centre (okresný úrad v sídle kraja). Do kiosku stačí zadať kód 841. Použiť môžete aj kolok zakúpený na akejkoľvek pošte v nominálnej hodnote 50€.

Stačí, ak prinesiem originály zo zdravotnej a psychickej spôsobilosti?

K žiadosti musíte odovzdať doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Tieto doklady ale zároveň potrebujete mať k dispozícii v prípade kontroly v aute. Úradu však môžete v čase žiadosti predložiť originály, z ktorých si na mieste vytvoria kópiu. Originály Vám teda ostanú k dispozícii.

Som cudzinec, čo mám robiť?

Pokiaľ máte trvalý pobyt na Slovensku a slovenský vodičský preukaz, tak bude vybavenie Vašej žiadosti bez problémov. V ostatných prípadoch cudzinci potrebujú k žiadosti doložiť výpis z registra trestov alebo obdobný doklad, apostilovaný a úradne preložený do slovenského jazyka. Rovnako tak v prípade evidenčnej karty vodiča. Upozorňujeme že nadviazanie spolupráce posudzujeme individuálne.

Kde nájdem žiadosť o preukaz vodiča vozidla taxislužby?

Žiadosť si môžete stiahnuť TU! Odporúčame Vám žiadosť vytlačiť, vyplniť v pohodlí domova alevo u nás na pobočke a na klientské centrum priniesť už pripravenú, aby ste predišli akýmkoľvek komplikáciám.

Ako je to s koncesiou?

Mám vlastné vozidlo, potrebujem koncesiu?

V prípade ak máte vlastné vozidlo, máte záujem nadviazať spoluprácu s nami a máte vozidlo od roku 2005+, je možné Vám ho zapísať do našej koncesie na základe zmluvy. V tomto prípade nie je potrebné žiadať o vlastnú koncesiu. Ak požiadate nás, o koncesiu berte na vedomie že tento proces trvá do 30 dní, podľa rýchlosti okresného úradu.

Čo robiť ak vlastné vozidlo nemám?

V prípade ak nemáte vlastné vozidlo, môžete si vozidlo prenajať po vlastnej osi a doručiť nám súhlas na zápis do koncesie. Ak vozidlo koncesiu má, skontaktujeme sa s dopravcom a dohodneme ďalšie podmienky a súhlas. Ak máte záujem prenajať si auto u nás, kontaktujte nás.

Potrebujem PZP na taxi účely?

V prípade vlastného vozidla, odporúčame Povinné zmluvné poistenie na taxi účely výhradne cez poisťovne Kooperativa a Komunálna poisťovňa. V priemere je prirážke 4-8% zo štandardnej ceny za rok. Ak máte novšie vozidlo odporúčame aj Havarijné poistenie pre taxi účely.

Potrebujem pokladňu / taxameter?

Ako je to s pokladňou?

Na evidovanie tržieb pri jazdách cez aplikácie odporúčame používať zdarma dostupnú VRP2, ktorá evidenciu zjednodušuje. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, túto pokladňu dostanete automaticky s koncesiou a všetkými potrebnými dokumentmi,

Je potrebný taxameter?

Nakoľko budete pracovať pre digitálne platformy, ktoré určujú cenu dopravy individuálne a vopred pred začiatkom jazdy, nie je potrebné taxameter používať.

Máte ďalšie otázky?